Postagens

Mostrando postagens de Novembro, 2016

Plinia trunciflora - Jabuticaba de cabinho rajada da Unesp, Jabuticaba-cafƩ-rajada.

Eugenia speciosa: Pitangao, Laranjinha-do-mato

Garcinia humilis - Achachairu, Chachairu, Tatairu; Achacha